Zaproszenie dla podmiotów leczniczych w zakresie lecznictwa stomatologicznego

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta Garwolina, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 roku poz. 1148), działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 roku poz. 1078) zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Garwolina.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” w Sekretariacie Urzędu miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin do dnia 9 września 2019 roku do godz. 16.00.


 

Zobacz również

Gratulacje dla MKS Garwolin!

Udostępnij Z 41. Mistrzostw Polski Seniorów, które odbyły się w weekend w Sianowie, zawodnicy MKS Garwolin wrócili z 15 medalami. To piękny wynik zawodników garwolińskiego...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta