Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie – Kadencja II.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na jej członków:

  1. W skład MRDPP wchodzi m.in. co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do MRDPP wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji spośród kandydatów przez nich zgłoszonych na zebraniu organizowanym przez Burmistrza Miasta Garwolina.
  3. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych powinny nastąpić najpóźniej
    30 dni przed upływem kadencji obecnej Rady.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie deklaracji załączonej do niniejszego ogłoszenia i dostarczenie do Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku.

karta zgłoszenia


 

Zobacz również

Przystań radości tworzenia

Udostępnij Tradycją Centrum Sportu i Kultury jest pomoc przy organizacji wystawy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Nie inaczej będzie w tym roku. 1 czerwca przestrzeń Galerii Kotłownia...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta