Z prac Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdań finansowych.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  4. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2018 r.
  5. Sprawy różne.

Wnioski z Komisji Rewizyjnej:

  • Komisja nie skierowała żadnych wniosków do Burmistrza Miasta.

Zobacz również

Uczennice KLO promują czytelnictwo

Udostępnij Uczennice Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie: Julia Cąkała, Roksana Skoczylas, Małgorzata Prasuła i Magda Ostaszewska biorą udział w konkursie „#cojaczytam”,...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta