Z gospodarską wizytą w Garwolinie

Nie po raz pierwszy nasze miasto gości Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. W trakcie ostatniej gospodarskiej wizyty, Wicemarszałek  Mazowsza oraz Burmistrz Miasta Marzena Świeczak omówiły i podsumowały bieżące projekty zrealizowane i realizowane przez Miasto Garwolin w partnerstwie z Mazowszem.

Na początku grudnia Garwolin odwiedziła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak omówiła z Wicemarszałek zakończone, bieżące oraz zaplanowane projekty realizowane przez miasto w partnerstwie z Mazowszem oraz sprawy związane z możliwością wsparcia przez środki unijne potrzeb finansowych miasta w najbliższych latach. W całodniowym spotkaniu udział wzięli także miejscy radni Jakub Starzyński, Marek Łagowski, Marek Mikulski oraz Tomasz Wielgosz.

Na zdrowie

Czyste powietrze jest kluczowym elementem z punktu widzenia jakości życia oraz zdrowia  naszych mieszkańców. Miasto rozpoczęło już działania mogące realnie poprawić jakość powietrza m.in. poprzez inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Garwolina. Jednym z pierwszych tematów spotkania było podsumowanie projektu na opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła. Województwo Mazowieckie przekazało 174 280,00 zł. do naszego budżetu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, dzięki czemu zadanie zostało w 100% sfinansowane dzięki funduszom zewnętrznym.

Z duchem czasu

Dzięki zaangażowaniu Pani Janiny Ewy Orzełowskiej stawiamy kolejny krok w kierunku Smart City. Kilka miesięcy temu Miasto Garwolin zyskało innowacyjne narzędzie do rozliczania podatków i opłat lokalnych tj. Przyjazne Deklaracje. Dzięki Zarządowi Województwa Mazowieckiego kontynuujemy wdrażanie nowych technologii i cyfrowy rozwój naszego miasta. Rozpoczęliśmy prace nad projektem „E-deklaracje dla Miasta Garwolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na które otrzymamy dofinansowanie w wysokości około 77% wartości projektu. Szczegóły wkrótce.

W partnerstwie z Mazowszem

W trakcie wizyty Wicemarszałek odwiedziła także inwestycje dofinansowane ostatnio z funduszy zewnętrznych pochodzących z Województwa Mazowieckiego oraz zapoznała się z ich stanem realizacji m.in. z modernizacją ul. Sławińskiej, budową dróg przy zbiorniku retencyjnym czy placu sportowo-rekreacyjnego na Zarzeczu. Ważnym punktem wizyty było przekazanie pakietu sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego dla nauczycieli i uczniów garwolińskiej „Jedynki” oraz spotkania z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie, Leszczynach i Zawadach, Rodzinnych Ogródków Działkowych w Garwolinie oraz MG-TUKS „No Name”. Była to okazja do podziękowań za pomoc i wspólnie zrealizowane zadania, ale także omówienie przyszłorocznych planów. Gospodarska wizyta zakończyła się spotkaniem z uczestnikami projektu Stowarzyszenia Calos Cagathos i reżyser Izabelą Rękawek podczas próby spektaklu “Zaplątane w baśni” dofinansowanego w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego “Pokolenia”.

Garwolin dziękuje!

W przeciągu tylko ostatnich dwóch lat mieszkańcy Garwolina otrzymali z Województwa Mazowieckiego wsparcie finansowe w kwocie bliskiej 5,5 mln zł, za co serdecznie dziękujemy!

Spotkanie było także okazją do omówienia najbliższych planów inwestycyjnych. Marszałek pytała o najważniejsze potrzeby miasta i jego mieszkańców na najbliższe lata w kontekście nowego okresu budżetowego. Burmistrz poprosiła o uwzględnienie potrzeb naszego samorządu w trakcie rozdysponowania środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego zarówno tych krajowych, jak i unijnych oraz zabezpieczenie w budżecie województwa środków na realizację przedsięwzięć planowanych do realizacji przez samorząd.

W Zarządzie Województwa Mazowieckiego podjęliśmy decyzję, że nasze działania będą wynikały z idei zrównoważonego rozwoju. Środki są kierowane w różne części województwa, w tym także do Garwolina – powiedziała Wicemarszałek Orzełowska.

Dziękujemy Pani Janinie Ewie Orzełowskiej za rzeczową, gospodarską wizytę w naszym mieście. Inwestycje lokalne mają dla nas kluczowe znaczenie, dlatego cieszy fakt, że w osobie Pani Wicemarszałek Miasto Garwolin ma takie olbrzymie wsparcie.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta