Wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do oddania w użyczenie

Miasto Garwolin, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 18 października 2019 r., wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do oddania w użyczenie będącej własnością Miasta Garwolina, stanowiącej lokale użytkowe o numerach 53 i 55 w budynku położonym przy ul. Kościuszki 25 w Garwolinie, na działce nr 126/2 wpisanej do KW SI1G/00020284/9, o powierzchni użytkowej: lokal nr 53 – 6,20 m2 ; lokal nr 55 – 25,75m2 (piwnica), z przeznaczeniem dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul. Kościuszki 25 w Garwolinie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Garwolina w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-25.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Garwolina (www.garwolin.pl), na okres 21 dni, tj. od dnia 18 października  2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.


 

Zobacz również

Komunikat SPZOZ

Udostępnij Wracamy do normalności! Od czerwca SPZOZ w Garwolinie wznawia działalność poradnia chirurgiczna konsultacyjna w której przyjmować i kwalifikować do planowych operacji chirurgicznych będą specjaliści...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta