Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Garwolina na czele z Przewodniczącym Rady Jarosławem Jaskułą udzieliła Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za rok 2020.

Przed podjęciem uchwał Burmistrz Miasta omówiła „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2020”, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym co roku przedstawia Radzie Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

Rada Miasta zatwierdziła również sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok oraz jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrz Miasta Marzenie Świeczak, które jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach, wydawaniu środków publicznych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To także dowód zaufania i docenienia pracy na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” i potwierdzenie słuszności obranego kierunku działań władz samorządowych miasta.

Burmistrz Marzena Świeczak dziękując radnym podkreśliła, że jest to dla niej, wszystkich pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, docenienie wkładu pracy w rozwój miasta.

Dziękuję za zaufanie. Rada Miasta udzieliła mi jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Chociaż formalnie absolutorium udzielane jest burmistrzowi to na tą ocenę pracują wszyscy pracownicy urzędu miasta oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Dziękuję wam wszystkim za codzienną pracę i zaangażowanie. 2020 to był trudny rok, wyjątkowy, pełen niepewności i wyzwań, z którymi mierzyliśmy się nie tylko jako zwykli ludzie troszczący się o zdrowie swoje i bliskich, ale także jako samorząd. Realizacja budżetu, była udziałem bardzo wielu osób. Mimo niepewności jutra udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji. Co ważne zrealizowaliśmy wszystkie inwestycje drogowe oraz zadania w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz komunalnej. Doposażaliśmy placówki oświatowe oraz nasze jednostki OSP . Ten sukces inwestycyjny to efekt wsparcia finansowego ze strony rządu oraz ogromnego wsparcia przekazywanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozyskaliśmy do budżetu miasta ponad 4,3 mln zł. środków zewnetrznych – informuje Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. Dziękuję radnym za współpracę i za osiąganie porozumienia nawet w trudnych sprawach i czasami mimo rozbieżności zdań. Dziękuję instytucjom, firmom i osobom, które wspierały w działaniach samorząd miasta. Przed nami kolejne zadania i wyzwania, ale cieszę się, że mogę współpracować z osobami, którym bliski sercu jest Garwolin – podsumowuje.

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet zakładał realizację dochodów w wysokości 95 661 747,00  zł. W ciągu roku dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 4 847 431,74 zł. Tak więc plan dochodów budżetu miasta na 2020 r. po zmianach wyniósł 100 509 178,74 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie  96 790 899,27 zł (co stanowi 96 % planu).

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina plan wydatków budżetowych na 2020 rok przewidywał je w kwocie 95 661 747,00  zł. W ciągu całego roku plan ten wzrósł o 4 847 431,74 zł. do kwoty 100 509 178,74 zł.

Na realizacje inwestycji w 2020 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 5 218 306,00 zł. Wydatkowano  4 790 916,20 zł, a więc 91,81 % planu. Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i prowadzonych w mieście modernizacji. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców, od najmłodszych, po najstarszych. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną i wszystko, co było możliwe do zrobienia robiliśmy, nie odkładając niczego „na jutro”. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe wraz z budową lub modernizacją oświetlenia ulicznego. Wydatki na infrastrukturę drogową w mieście w minionym roku wyniosły 3 686 725,40 zł.

Przed samorządem kolejny rok pracy, wiele kolejnych wyzwań i zadań inwestycyjnych do realizacji. Działamy – podsumowuje Burmistrz.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta