Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2023 rok

Podczas wczorajszej sesji, Rada Miasta Garwolina na czele z Przewodniczącym Rady Markiem Mikulskim zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzieliła wotum zaufania i absolutorium (jednogłośnie) Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak.

Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2023”, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym co roku przedstawia Radzie Miasta Burmistrz. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

– Rok 2023 był dla Garwolina rokiem wyjątkowym, naznaczonym podniosłym jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich. To doniosłe wydarzenie stało się inspiracją do wielu działań i inicjatyw, które jeszcze bardziej scementowały lokalną społeczność i podkreśliły tożsamość miasta. Huczne obchody jubileuszu, bogate w wydarzenia kulturalne i edukacyjne stały się nie tylko okazją do wspomnienia bogatej historii Garwolina, ale również do spojrzenia w przyszłość z optymizmem i wiarą w dalszy rozwój. Obok obchodów jubileuszu, rok 2023 przyniósł również szereg istotnych inwestycji, które znacząco wpłynęły na jakość życia mieszkańców i dalszy rozwój Garwolina. Kierując się priorytetami określonymi w strategii rozwoju miasta, zrealizowaliśmy wiele projektów ukierunkowanych na poprawę infrastruktury komunalnej, edukacji, kultury i sportu. Nowoczesne obiekty sportowe, zrewitalizowane tereny zielone, przebudowane drogi i chodniki – to tylko niektóre z efektów owocnej pracy naszego samorządu w 2023 roku. – mówiła Burmistrz Marzena Świeczak, podsumowując 2023 rok.

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet na rok 2023, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 111 872 467,25 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 106 274 356,79 zł, co stanowi 95.00% wykonania planu.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta Garwolina na łączną kwotę 113 146 169,25 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 109 925 235,70 zł, co stanowi 97.15% wykonania planu.

Na realizacje inwestycji przeznaczono w budżecie miasta kwotę 21 377 611,78 zł. Wydatkowano  20 544 653,20 zł, co stanowi 96,11% realizacji planu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Mickiewicza w Garwolinie etap II, modernizacja ulic: Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Rataja, Akacjowej, Źródlanej) wraz z budową lub modernizacją oświetlenia ulicznego. Zakupiono używany specjalistyczny samochód z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, zmodernizowano plac zabaw na osiedlu Jagodzińska, zmodernizowano boiska sportowe przy szkołach podstawowych nr 2 i nr 5. W 2023 r zakończono wiele dużych inwestycji jak: rewitalizacja skweru Solidarności, boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim czy pierwsze w powiecie sztuczne lodowisko.

Łączna kwota pozyskanych i rozliczonych w 2023 roku środków zewnętrznych wyniosła 41 785 675,81 zł.

– Dziękuję radnym za udzielone absolutorium oraz wotum zaufania. Nasza współpraca gwarantuje miastu wszystko co najlepsze, co jest zauważane nie tylko na lokalnym podwórku. Wszyscy jesteście dla mnie ogromnym wsparciem i wielką motywacją do pracy. Obiecuję kontynuować pracę z tą samą energią i oddaniem, które doprowadziły mnie i cały mój zespół do tego momentu. Dziękuję Pani Skarbnik Katarzynie Nozdryn-Płotnickiej, Zastępcy Burmistrza Albertowi Baranowi i Sekretarz Miasta Cezaremu Tudkowi za to, że znosicie wszystkie moje pomysły i potraficie niektóre wybić z głowy. Dziękuję Kierownikom i Pracownikom Urzędu, którym mam zaszczyt kierować. Za to, że Wasza ciężka, czasami niewidoczna, codzienna praca jest podstawą wszystkiego co dobre w Garwolinie. Dziękuję Dyrektorom i Prezesowi oraz Pracownikom miejskich jednostek i spółki za to, że z poświeceniem i zaangażowaniem jesteście codziennie blisko Mieszkańców. Dziękuję wszystkim przyjaciołom Garwolina,  przedstawicielom instytucji rządowych i samorządowych i przedsiębiorcom za wsparcie, współpracę, rozmowy, pomoc. Za każdą decyzję, dotację i porozumienie, która pozwala rozwijać nasze miasto. Mieszkańcom dziękuję za wsparcie, każde dobre słowo, zaufanie i nadzieję, że razem budujemy Garwolin – powiedziała burmistrz.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta