Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2021 rok

Podczas dzisiejszej sesji, Rada Miasta Garwolina na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Andrzejem Ostolskim zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzieliła wotum zaufania (jednogłośnie) i absolutorium (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący) Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak.

Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2021”, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym co roku przedstawia Radzie Miasta Burmistrz. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

Absolutorium jest wyrazem m.in. pozytywnej opinii o działaniach, wydawaniu środków publicznych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To także dowód zaufania i docenienia pracy wszystkich osób działających na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Garwolin.

– Dziękuję wszystkim radnym za udzielone mi dziś wotum zaufania, dziękuję za absolutorium i kolejny rok wspólnej pracy. Zarządzanie miastem to praca zespołowa, więc w tym miejscu dziękuję mojemu zastępcy, sekretarzowi, skarbnik, wszystkim kierownikom i dyrektorom. Dziękuję pracownikom urzędu, naszych miejskich spółek, jednostek, instytucji kultury i placówek oświatowych. Dzisiejsze absolutorium, dzięki któremu możemy dalej kontynuować wysiłki na rzecz rozwoju Miasto Garwolin jest również dla Was! Dziękuję wszystkim, którzy z nami współpracują, wszystkim, którzy wspierają nas finansowo, pomysłami lub dobrym słowem. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Naszych mieszkańców. Dziękuję za okazywane wsparcie, wyrazy sympatii, czasami słowa pozytywnej krytyki,  które stanowią najlepszą motywację do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. Rok 2021 był trudny i nieprzewidywalny, ale już chyba przyzwyczailiśmy się do braku pewności jak będzie wyglądał kolejny dzień czy miesiąc. Rzetelna praca, wsparcie  i współpraca zdecydowanej większości przyniosła pozytywne i widoczne efekty. I za to wszystkim jeszcze raz dziękuję! – mówi burmistrz.

Burmistrz Marzena Świeczak dziękując radnym podkreśliła, że jest to dla niej, wszystkich pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, docenienie wkładu pracy w rozwój miasta.  A przed samorządem kolejny rok pracy, wiele kolejnych wyzwań i zadań inwestycyjnych do realizacji. – Działamy dalej nie spoczywając na laurach – podkreśla burmistrz. Więcej szczegółów na ten temat wkrótce.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta