Ważne informacje dla mieszkańców o wymianie “kopciuchów”

Za niecały rok, od 1 stycznia 2023 r., użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu oraz kotłów bezklasowych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zły stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w naszym regionie, stanie się nielegalne.

W ciągu ostatnich kilku lat kwestia jakości powietrza stała się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że problem ten dotyczy zarówno największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości.

Kierując się troską o zdrowie mieszkańców Mazowsza i środowisko, Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 października 2017 r. przyjął uchwałę nr 162/17, tzw. „uchwałę antysmogową”, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje od 11 listopada 2017 r. Do przestrzegania jej przepisów zobowiązani są wszyscy mieszkańcy Mazowsza.

Od czasu wprowadzenia przedmiotowej uchwały, na Mazowszu można montować tylko takie nowe kotły, piece i kominki na paliwa stałe, które zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone w załączniku II rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy uchwały wprowadzają również konieczność wymiany urządzeń bezklasowych oraz spełniających wymogi klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń nieposiadających certyfikatu ekoprojektu, konieczna będzie ich wymiana bądź doposażenie w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Dla mieszkańców eksploatujących kotły, piece, kominki i inne źródła ciepła opalane paliwami stałymi, niespełniające norm ekoprojektu, przewidziano okresy przejściowe umożliwiające dostosowanie się do nowych regulacji – przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.

Z badania przeprowadzonego w 2019 r. przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że świadomość istnienia prawa nakazującego wymianę kopciuchów jest niewielka. Na Mazowszu świadomość istnienia uchwały antysmogowej ma tylko 26 proc. badanych. Ponadto, z sondażu przeprowadzonego w 2018 r. na zlecenie Województwa Mazowieckiego wśród mieszkańców Mazowsza wynika, że 72 proc. respondentów za głównych winowajców zanieczyszczeń powietrza uważa zakłady przemysłowe i elektrownie.

Nie bez znaczenia jest zatem kwestia informacji i edukacji. Zwłaszcza w świetle tego, że za niecały rok, od 1 stycznia 2023 r., użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu oraz kotłów bezklasowych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze odpowiadają za zły stan jakości powietrza w sezonie grzewczym w naszym regionie, stanie się nielegalne. Osoba naruszająca przepisy uchwały może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, jak również korzyści zdrowotnych i środowiskowych, wynikających z redukcji niskiej emisji, jest bardzo ważne. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przekazuje Państwu otwarty list, informujący o zbliżającym się terminie wejścia w życie zakazu używania kopciuchów oraz ulotki dotyczące uchwały antysmogowej i Programu Czyste Powietrze, przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krakowski Alarm Smogowy”.

Plik pdf: Ważne informacje o wymianie kopciuchów

Miejski punkt informacyjno – konsultacyjny Programu Czyste Powietrze od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku czynny według następującego harmonogramu:

wtorek w godz. 8.00 – 11.00 oraz 14.00 – 16.00

czwartek w godz. 8.00 – 11.00 oraz 14.00 – 16.00

*(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Informacje udzielane są także telefoniczne pod nr telefonu +48 25 786 42 31  lub +48 25 786 42 18 lub +48 25 786 42 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umg@garwolin.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://portal.wfosigw.pl/.

Więcej o pracy punktu w zakładce Walczymy ze smogiem https://garwolin.pl/category/walczymy-ze-smogiem/.

Informacja prasowa

Zobacz również

Spędź z nami czas w lutym

Udostępnij Sportowe emocje, bal pełen wrażeń na zakończenie karnawału, koncert, wystawa, spotkanie autorskie, stałe sekcje w bibliotece i domu kultury, bogata oferta zajęć na ferie...

Czytaj więcej

Gramy dla Wiktorii Kaczyńskiej

Udostępnij Po raz kolejny zapraszamy do udziału w turnieju charytatywnym na rzecz Wiktorii Kaczyńskiej. Tym razem organizatorzy zapraszają na Walentynkowy Turniej Siatkarski w najbliższą niedzielę,...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta