Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem – biały bus ich będzie wiózł

Miasto Garwolin wsparło Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem w zakupie samochodu do transportu niepełnosprawnych uczestników. W dniu wczorajszym nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie auta. Miasto Garwolin reprezentował zastępca burmistrza Garwolina Albert Baran.

W uroczystości przekazania nowego samochodu udział wzięli uczestnicy warsztatów, kierownictwo, pracownicy, rodzice wychowanków, a także Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, fundatorzy, przedstawiciele samorządów oraz zaproszeni goście. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej należy do zadań powiatu. Prawo jednak nie wyklucza wzajemnej pomocy, w tym pomocy finansowej. – Na początku bieżącego roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem zwróciło się do nas o wsparcie finansowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ. Z codziennej rehabilitacji społecznej i zawodowej placówki, korzystają także niepełnosprawni mieszkańcy Garwolina, którzy dojeżdżają na zajęcia do Miętnego. 29 marca radni podjęli jednogłośnie uchwałę o przekazaniu cegiełki wsparcia z Garwolina w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 5 000,00 zł. Warsztatom Terapii Zajęciowej w Miętnem gratulujemy osiągnięcia wymarzonego celu i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych ważnych przedsięwzięć – zaznacza burmistrz miasta Marzena Świeczak. 

Nowy samochód WTZ to 9 miejscowy bus marki Ford Transit, z dwoma miejscami dostosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wpłynie on pozytywnie na systematyczny i aktywny udział podopiecznych w zajęciach rehabilitacyjnych realizowanych w ośrodku, a dodatkowo w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo dotarcia na zajęcia. Nowy samochód otwiera także możliwość organizowania różnorodnych wyjazdów związanych z aktywizacją zawodową oraz społeczną. Zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządów: Powiatu Garwolińskiego, Gminy Borowie, Gminy Garwolin, Gminy Górzno, Gminy Łaskarzew, Miasta i Gminy Pilawa, Gminy Wilga oraz Miasta Garwolin.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem już od ponad 20 lat prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem WTZ jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aby w drodze terapii i aktywizacji społecznej i zawodowej wspierać postawę proaktywną związaną z uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. – Każda, nawet najmniejsza kwota, ma ogromne znaczenie! Wpłacając darowiznę na rzecz naszych podopiecznych, pomagasz w realizacji naszej misji – wyjaśnia i dziękuję za wsparcie kierownik WTZ Miętne Katarzyna Wawer.

Jeśli wśród Państwa są ludzie dobrej woli, którzy mogliby pomóc to zachęcamy do wpłacania cegiełek bezpośrednio na konto bankowe: Bank Pekao S.A. Nr rachunku: 05 1240 1040 1111 0010 8739 1553 z dopiskiem Darowizna na rzecz WTZ w Miętnem.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta