Uwaga przedsiębiorcy zmiana przepisów

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/105/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku należy zawrzeć umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej z firmą wykonującą usługę w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie podmioty, które wytwarzają odpady (również miejskie jednostki organizacyjne) do dnia 31 grudnia 2019 roku powinny dokonać rejestracji lub weryfikacji wpisu do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – zgodnie z wymaganiami art. 50 i 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm.).

Zobacz również

Dzień Dziecka Utraconego w Garwolinie

Udostępnij 15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, niezwykle ważny dzień dla rodziców, którzy tracą swoje nienarodzone dzieci. Pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego odbył...

Czytaj więcej

Orkiestrowe dźwięki na Dzień Papieski

10 października w całej Polsce obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Z tej okazji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprasza w najbliższą niedzielę na koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Garwolin.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta