Usuwanie azbestu. Mamy dotację!

Miasto Garwolin otrzymało w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie w kwocie 14 985,60 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”. 16 sierpnia Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Skarbnik Miasta Katarzyna Nozdryn-Płotnicka podpisały umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota tegorocznej dotacji wynosi 14 985,60 zł co stanowi blisko 37,80 % kosztu kwalifikowalnego zadania. Pozostałą kwotę zadania tj. 24 660,55 zł dofinansuje Miasto Garwolin. Całkowita wartość zadania wynosi 39 646,15 zł. Dzięki temu przedsięwzięciu w tym roku z terenu miasta usuniemy około 92,26 ton wyrobów zawierających azbest. Prace zostaną zakończone w październiku 2021.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych możemy sfinansować odbiór i utylizację azbestu z terenu prywatnych posesji. W ubiegłym roku WFOŚiGW w Warszawie przyznał Miastu Garwolin dotację, dzięki czemu odebrany został azbest z terenu 20 prywatnych posesji i zutylizowano blisko 40 ton wyrobów zawierających azbest.

Miasto Garwolin corocznie od 2011 roku bierze udział w „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Przez ten okres pozyskaliśmy do budżetu miasta 238 435,96 zł na ten cel. Dzięki współfinansowaniu zadania przez samorząd do końca tego roku zutylizujemy łącznie z Garwolina ponad 666 ton wyrobów zawierających azbest.

Z roku na rok zainteresowanie utylizacją azbestu naszych mieszkańców wzrasta. Chętnych do pozbycia się odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w przyszłym roku, zapraszamy do składania wniosków. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszenia pod warunkiem przyznania dotacji z WFOŚiGW i do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wnioski dostępne są na stronie www.garwolin.pl oraz w Urzędzie Miasta (ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin). Więcej informacji uzyskasz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz pod numerem telefonu 25 786 42 44 i pod e-mail: umg@garwolin.pl.

Wniosek do pobrania w formacje pdf

Wniosek do pobrania w formacje doc

Przypominamy, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, długofalowym programem usuwania wyrobów zawierających azbest, jak i obowiązującym stanem prawnym, azbest do końca 2032 roku musi być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Jednak w trosce o zdrowie nie warto z likwidacją eternitowych dachów czekać tak długo.

Zobacz również

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacja

Udostępnij Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 5 listopada 2021 r. na godz. 12.00 planowane...

Czytaj więcej

Uratuj stare nagrobki! Wesprzyj kwestę!

Najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Urzekają swoim pięknem, ale z roku na rok niszczeją. 1 listopada odbędzie I Kwesta na Rzecz Ratowania Najstarszych Nagrobków na Garwolińskim Cmentarzu.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta