Uroczyste podpisanie umowy

W dniu 11 lipca bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dofinansowania zadania pod nazwą “Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do zbiornika retencyjnego, posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie”.

Sygnatariuszami umowy byli Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska oraz Burmistrz Miasta Garwolina – Pani Marzena Świeczak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolina – Pani Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej.

Podczas uroczystości Marszałek Ewa Orzełowska zaakcentowała znaczenie całej inwestycji jaką jest budowa zbiornika retencyjnego zarówno dla mieszkańców Garwolina jak i całego Mazowsza. Marszałek Elżbieta Lanc podkreśliła wspaniałą atmosferę kontaktów z Miastem Garwolin i życzyła aby partnerskie dyskusje oraz życzliwość i zrozumienie przyniosło wiele okazji do dalszych kontaktów i wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak złożyła serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Członkom Zarządu Województwa Mazowieckiego za dotychczasową współpracę, życzliwość oraz okazaną pomoc, wsparcie i zaangażowanie.

Wielkie słowa uznania i podziękowania skierowała również do swojego poprzednika Tadeusza Mikulskiego,  radnych obecnej i poprzednich kadencji Rady Miasta Garwolina oraz pracowników Urzędu Miasta, którzy swoimi działaniami przyczynili się do realizacji tak ważnego przedsięwzięcia.

Miasto Garwolin otrzymało ponad 2 mln złotych wsparcia finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego na dokończenie inwestycji budowy zbiornika retencyjnego. Jest to kluczowe przedsięwzięcie zarówno dla Miasta, jak i dla całego Mazowsza. Budowa dróg publicznych i dojazdowych w znacznym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla wszystkich ich użytkowników. Drogi objęte dofinansowaniem prowadzą bezpośrednio do wybudowanego zbiornika retencyjnego, który stanowi jedyną ochronę przeciw powodziową dla Miasta Garwolina. Ułatwi to dostęp służbom komunalnym oraz ratowniczym do zbiornika oraz urządzeń obsługujących zbiornik w czasie zagrożenia powodzią.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 505 521,40 zł. Przyznana kwota dotacji to 2 103 312,84 zł.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta