Umowy na dofinansowanie do modernizacji ulic Źródlanej i Mickiewicza I etap podpisane

Wspólnie z Mazowszem inwestujemy się w infrastrukturę drogową w Garwolinie. Dotacje ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości 314 000,00 zł będą wsparciem przy modernizacji ul. Źródlanej i ul. Mickiewicza w Garwolinie.

Województwo Mazowieckie dofinansuje Miasto Garwolin dotacją w wysokości 214 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Mickiewicza Etap I” oraz kwotą 100 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Źródlanej”. Inwestycje będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

W ramach I etapu modernizacji ul. Mickiewicza zaplanowane jest wykonanie inwestycji o nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 3 431,94 m2 i długości 597,49 m. W ramach prac dodatkowych wykonane zostaną m.in. roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonanie wykopów, uzupełnienie poboczy gruntem, humusowanie skarp i poboczy, odmulenie rowów i budowa przepustów. Planowana wartość inwestycji  433 206,64 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 219 206,64 zł.

W ramach modernizacji ul. Źródlanej  zaplanowane jest wykonanie inwestycji  o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2188,31 m2 i długości 422,80 m. W ramach prac dodatkowych wykonane zostaną m.in. roboty pomiarowe, przebudowa przepustu, wykonanie poszerzeń jezdni, odmulenie rowów, utwardzenie pobocza tłuczniem, oznakowanie pionowe. Planowana wartość inwestycji 233 758,81 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 133 758,81 zł.

8 lipca 2022 roku burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały z członkiniami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy o łącznej wartości 314 tys. zł dofinansowania z Mazowsza.

Z całego serca dziękujemy Zarządowi Mazowsza, a w szczególności naszej Janinie Ewie Orzełowskiej za to, że zawsze można na Was liczyć! Razem budujemy Mazowsze w Garwolinie. Razem Budujemy Garwolin na Mazowszu. Dziękuję – dodaje Burmistrz Miasta Garwolina.

 

Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Mickiewicza Etap I” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Źródlanej” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta