Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Urząd Miasta Garwolina serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką realizacji zadań publicznych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie tutejszego urzędu, ul. Staszica 15, w dniu 13 listopada 2019 roku o godzinie 15.00.

Program szkolenia:

  1. Procedura otwartego konkursu ofert – ogłoszenie konkursowe i elementy niezbędne i fakultatywne.
  2. Omówienie elementów druku oferty: jak przygotować ofertę, opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania.
  3. Umowa realizacji zadania publicznego: zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesunięcia między pozycjami/kategoriami kosztorysu, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem tj. księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, załączniki do umową.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: elementy sprawozdania, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów, załączniki do sprawozdania.
  5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19a.

Prowadzący: Artur Gluziński – ekspert zajmujący się współpracą administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia należy składać do Wydziału Oświatowo-Społecznego  pod numerem tel. 25 786 42 13 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej jwawer@garwolin.pl w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku.

 

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta