Święto zabytków!

Budynek Urzędu Miasta Garwolina. Zdjęcie pochodzące z początku XX wieku ze zbiorów Łukasza Żaka, źródło Garwolin.org

Garwolin jest miastem, które nie miało szczęścia w swojej historii i było niszczone na przełomie minionych wieków w znacznym stopniu m.in. podczas potopu szwedzkiego, a później w wyniku II wojny światowej. Jednym z zachowanych na terenie miasta zabytkowych budynków jest stojący przy ul. Staszica 15 dzisiejszy Urząd Miasta. Wczoraj, 18 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest świętem ustanowionym w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Głównym celem tych obchodów jest popularyzowanie obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa i spuścizny kulturowej kraju.

Z okazji wczorajszego święta, warto przypomnieć o zabytkach znajdujących się na terenie miasta i w naszej najbliższej okolicy wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Warszawie. Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdziemy szczegółowe informacje na ich temat.

Na liście zabytków znalazły się:

– kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego (Kolegiata); 1890-1909

– cmentarz wojenny z II wojny światowej; 1949-1952

– park „Sulbiny”  znajdujący się na terenie Szpitala Powiatowego w Garwolinie; XIX-XX

– zespół dworski (dwór, rządcówka, spichlerz i park) na ul. Studzińskiego; pocz. XX (własność prywatna)

– stajnie koszarowe (obecnie magazyn) przy Al. Legionów; 1905 (własność prywatna)

 

– dom, obecnie Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica; 1910

W wykazie zabytków z terenu miasta Garwolina na szczególną uwagę zasługuje budynek przy ul. Staszica 15 – dzisiejszy Urząd Miasta. Zabytek jest zaliczany do jednego z najbardziej wartościowych zabytków w powiecie garwolińskim. Obiekt jest wpisany pod numerem rejestrowym: A–246 / 1048 z 10.05.1974 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Warszawie. Oryginalnie był to budynek mieszkalny postawiony w 1910 r., o wysokim jak na owe czasy standardzie, zachowany bez większych zmian. Na przestrzeni lat mieścił różne instytucje państwowe i samorządowe. Siedziba Urzędu Miasta jest obiektem wyróżniającym się w całym mieście. Niestety aktualny stan techniczny ponad stuletniego budynku wymaga podjęcia niezbędnych działań restauratorskich, gdyż postępująca degradacja zagraża w przyszłości funkcjonowaniu urzędu.

Do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Garwolin przykłada dużą wagę. Ale to nie tylko mówienie o zabytkach czy możliwość obcowania z materialnymi wyrazami dawnych lat. To także równie istotna ich ochrona, jak również pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ten cel – informuje Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak.

Co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne z programów dedykowanych ochronie zabytków. W 2019 roku za kwotę ok 153 tyś. zł zostały wymienione okna na parterze budynku, z czego od Samorządu Mazowsza na odtworzenie stolarki okiennej pozyskaliśmy kwotę 50 tyś. zł. W 2020 skorzystaliśmy z możliwości ubiegania się u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o refundację środków za wykonanie w latach 2017-2019 prac przy zabytku wpisanym w rejestr oraz możliwości ubiegania się o dotację na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożone zostały dwa wnioski. Pierwszy na refundację wkładu własnego miasta do prac związanych z odtworzeniem stolarki okiennej na kwotę ok 103 tyś. zł oraz wniosek na opracowanie projektu renowacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta na kwotę ponad 590 tys. zł. Niestety, ze względu na ograniczoną ilość środków, nie udało się tych pieniędzy pozyskać.  W tegorocznych naborach złożyliśmy kolejne wnioski o przyznanie dotacji będących w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na odtworzeniu stolarki drzwiowej oraz do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2021 m.in. na dokumentację projektową przebudowy zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina oraz szacowanie kosztów przebudowy wraz z charakterystyką energetyczną. Całkowity koszt wnioskowanych inwestycji przy zabytku opiewa na ponad 420 tyś. zł. Trzymamy mocno kciuki i czekamy na ogłoszenie wyników naborów – dodaje.

Fot. Zdjęcie pochodzące z początku XX wieku ze zbiorów Łukasza Żaka, źródło Garwolin.org

Garwolin słynie z wyjątkowego poczucia własnej tożsamości. A sami mieszkańcy bardzo szczycą się swoją historią. Międzynarodowym Dzień Ochrony Zabytków to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz przybliżania lokalnym społecznościom problemów jego ochrony.

Fot. Archiwum UM Garwolin, Archiwum garwolin.org

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta