Stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju przedłużony do 31 marca br

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz.583) Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 23:59 (przedłużenie obowiązującego CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wprowadzenie przez stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, czyli trzeciego spośród czterech, które przewiduje ustawa, ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury i ma związek z sytuacją na Ukrainie.

Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze miasta Garwolin – stopień alarmowy CHARLIE –CRP”.

Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:

  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;
  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,
  • sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta