Stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju przedłużony do 30 kwietnia br.

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
– nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) oraz stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, czyli trzeciego spośród czterech, ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury i ma związek z sytuacją na Ukrainie.

Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze miasta Garwolin – stopień alarmowy CHARLIE –CRP”.

Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:

  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;
  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,
  • sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta