Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 32 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 15 lutego 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Działanie ma mieć jednak „prewencyjny charakter”.

Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze miasta Garwolin – stopień alarmowy ALFA –CRP”.

Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:

  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;
  • dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,
  • sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

Zobacz również

Weekend z Mikołajem

Udostępnij Ten od prezentów, ten w czerwonym ubraniu i z wielkim brzuchem, ten na którego czekają dzieci – Mikołaj w niedzielę 4 grudnia gościł w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta