Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 21 maja 2021 roku (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców lub uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
    za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu Budżetu Miasta w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych.
  7. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  8. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Link do udziału w sesjach on-line SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta