Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 lutego 2021 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także określenia form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Garwolina w 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
 8. Podjęcie apelu w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania  drogi krajowej nr 76 z drogami powiatowymi nr 1330W oraz 1370W w Garwolinie.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 10. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Link do udziału w sesjach on-line SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Festyn Św. Anny w Garwolinie

Udostępnij Uroczyste obchody Dnia Św. Anny – Patronki Garwolina rozpoczną się w najbliższą niedzielę festynem rodzinnym w parafialnych ogrodach, a zakończą Sumą Odpustową w poniedziałek...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta