Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2022 r.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Garwolina.
 4. Informacja Burmistrza Garwolina dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Garwolina, na lata 2021-2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/274/2021 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Garwolina, na lata 2023-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Garwolina oraz wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji.
 13. Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta