Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2021r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Garwolina, na lata 2023-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2035.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Garwolina.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 13. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Ferie w Bibliotece

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie zaprasza do skorzystanie z oferty “Ferie w bibliotece” W pierwszym tygodniu ferii bibliotekarze przygotowali zajęcia dla młodszych dzieci, w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta