Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 26 października 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2021 r.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/249/2021 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i nadania jej statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/189/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/190/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013r., uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Rady Miasta Garwolina
  nr XXVII/176/2016 z dnia 7 października 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa gatunku lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody uchwałą nr XLI/290/98 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2035.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Garwolina.
 14. Informacja Burmistrza Garwolina dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 16. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nabór do żłobka – informacja

Udostępnij Wyniki naboru rekrutacji do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta