Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrz Miasta

Rada Miasta Garwolina podczas sesji w dniu 28 lipca br. udzieliła Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za rok 2019.

Przed podjęciem uchwał, Burmistrz Miasta omówiła „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2019”, który zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Burmistrz Miasta co roku przedstawia Radzie Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

Burmistrz Miasta podkreśliła, że 2019 rok był dosyć dobrym rokiem dla miasta Garwolina. Udało nam się zrealizować zarówno dochody jak i wydatki budżetowe prawie w 100%. Tak samo, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje miejskie: ok. 5 km nowych dróg i chodników pojawiło się w mieście, zmodernizowano wiele dróg w ramach remontów. Udało się pozyskać ponad 4 ml środków zewnętrznych – to jest dwa razy więcej niż w 2018 roku. Co ważne inwestycje zrealizowaliśmy na 210 % planu, jednocześnie udało się obniżyć deficyt budżetowy.

W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu, pracownikom jednostek podległych. Miasto ma bardzo duże wsparcie w postaci przychylnych Ambasadorów w Urzędzie Marszałkowskim – Panią Marszałek Janinę Ewę Orzełowską, Panią Marszałek Elżbietę Lanc i Pana Marszałka Adama Struzika. Dzięki ich pomocy mogliśmy zrealizować wiele działań inwestycyjnych a także wesprzeć organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. Dziękuję też za wsparcie i pomoc Pani Senator Marii Koc i Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi – podsumowała Burmistrz Miasta.

Wotum zaufania i absolutorium udzielone Burmistrzowi Miasta to dowód zaufania i docenienia pracy na rzecz naszej małej ojczyzny a także potwierdzenie słuszności obranego kierunku działań władz samorządowych.

Poniżej:

Zobacz również

Zostań Gigantem z Garwolina

Udostępnij Pod patronatem Burmistrza Miasta Marzeny Świeczak odbędą się w Garwolinie darmowe warsztaty z programowania. Zapisy startują już w najbliższy poniedziałek 22 sierpnia. Organizatorzy zapraszają...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o sporządzeniu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia treść ogłoszenia     Udostępnij...

Czytaj więcej

15 sierpnia 2022

Udostępnij Uroczyste obchody oficjalne i piknik w parku za kolegiatą towarzyszyły w Garwolinie miejsko-powiatowym obchodom 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r, Święta Wojska Polskiego, Święta...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta