Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy min. na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w chwili obecnej mieszkańcy Miasta Garwolina nie mają możliwości oddawania odpadów komunalnych do PSZOK-u.

Dnia 19 grudnia 2019 roku odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Cena oferty przewyższyła kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia. Zwiększenie środków w budżecie Miasta Garwolina nastąpiło na Sesji Rady Miasta Garwolina dnia 30 grudnia 2019 roku. Po zwiększeniu środków przystąpiono do dalszej oceny i weryfikacji oferty pod względem wymagań określonych w przetargu.

W chwili obecnej, żeby zapewnić ciągłość odbioru odpadów komunalnych Miasto Garwolin podpisało umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych na okres od 1 do 14 stycznia 2020 roku. Umowa ta nie obejmuje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to rozwiązanie tymczasowe, potrzebne do zakończenia głównej procedury przetargowej.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o terminie otwarcia PSZOK-u.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta