Przywracamy pierwotny wygląd zabytkom w Garwolinie

Blisko 11 mln zł Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na prace remontowe i konserwatorskie w 134 mazowieckich zabytkach. – Wspieramy możliwie jak najwięcej obiektów. Każdy z nich ma swoją unikalną historię i jest ważnym elementem regionalnej tożsamości – zaznacza Marszałek Mazowsza Adam Struzik. Znaczna część środków przyznanych na renowację zabytków, to prace ratunkowe, bez których historyczne elementy architektury mogą zostać bezpowrotnie utracone. Dzięki naszemu wsparciu uda się zachować ich unikalny charakter – dodaje Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Z tej możliwości skorzystał również samorząd Garwolina i proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. 120 tys zł przeznaczonych zostanie na odtworzenie stolarki drzwiowej w zabytkowym budynku Urzędu Miasta. 100 tys zł przyczyni się do renowacji obrazów: św. Józefa z Dzieciątkiem, św. Franciszka z Dzieciątkiem Jezus, Chrystusa Miłosiernego, Matki Boskiej Różańcowej z ołtarzy bocznych w garwolińskiej Kolegiacie.

Neoklasycystyczny budynek Urzędu Miasta jest wpisany pod numerem rejestrowym A-246/1048 z 10.05.1974 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Wybudowany w 1910 roku jako budynek mieszkalny, w wysokim jak na owe czasy standardzie, zachowany jest w większości bez zmian. Od lat jest siedzibą władz samorządowych. Posiada niezwykle bogaty wystrój elewacji frontowej z układem gzymsów, w tym gzymsu pośredniego, gzymsów nadokiennych i podokienników, fasety gzymsu głównego oraz oprawą wszystkich otworów okiennych i drzwiowych.  Istniejące drzwi zewnętrze w żaden sposób nie wpasowują się w styl budynku z początku XX w. Na przestrzeni lat stolarka drzwiowa poddawana była niszczejącym procesom ze względu na warunki atmosferyczne oraz działalność szkodników. Ostatecznie została ona wymieniona na nową, a stara znalazła się w rękach prywatnych. Chcąc przywrócić dawny charakter zabytkowego budynku burmistrz miasta wystąpiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który decyzją z dnia 17 lutego 2021 roku wydał pozwolenie na prowadzenie robót w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych wykonanych odtworzeniowo na wzór pierwotnych zachowując historyczny wzór i charakter skrzydeł drzwiowych oraz wykonanie daszków ochronnych nad drzwiami zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15.

Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, które nie stanowią integralnej części zabytkowego budynku. Na podstawie archiwalnych zdjęć sporządzony zostanie projekt odtworzenia kompozycji drzwi zewnętrznych oraz wykonane prace snycerskie, nałożenie detali architektonicznych, uzbrojenie drzwi w klamki, okucia i szyby zespolone podobnie jak w drzwiach pierwotnych. Częścią zadania jest wykonanie daszków ochronnych, które zabezpieczą drzwi i poprawią estetykę i warunki użytkowe zabytkowego obiektu – informuje Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

W sumie do Garwolina trafi 220 000 zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego, a w szczególności Pani Janinie Ewie Orzełowskiej oraz radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jak mówi stare przysłowie “raz na wozie, raz pod wozem”. Oprócz dobrych wiadomości są również te, które nas smucą. Niestety również w tym roku zabrakło środków na wnioski, które Miasto Garwolin złożyło w naborze o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku. Ale nie poddajemy się. Wnioski: Dokumentacja projektowa przebudowy zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Garwolinie – etap I oraz Szacowanie kosztów przebudowy wraz z charakterystyką energetyczną zabytkowego budynku Urzędu Miasta Garwolina – etap II czekają w gotowości na kolejne nabory.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta