Przeterminowane lekarstwa

Informujemy, że mieszkańcy Garwolina, którzy posiadają przeterminowane lub nieprzydatne leki mogą nieodpłatnie dostarczyć je do aptek położonych na terenie miasta, gdzie usytuowane są pojemniki na przeterminowane lekarstwa, tj.

  1. Apteka Serum, ul. Kościelna 10;
  2. Apteka na Starówce, ul. Długa 48;
  3. Apteka na Wiejskiej, ul. Wiejska 10;
  4. Apteka, ul. Nadwodna 13/2.

Przeterminowane leki są uznane za odpady niebezpieczne. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci, ani wylewać do kanalizacji. Leki po upływie terminu przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta