Projekt “Zdalna szkoła” – pomoc dla szkół

Burmistrz Miasta Garwolina informuje o uzyskanej dotacji w wysokości 79 490,00 zł w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup 80 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli z 3 szkół podstawowych z terenu miasta Garwolina, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Otrzymane dofinansowanie w formie grantu od Operatora projektu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta