Program ograniczenia niskiej emisji

Urząd Miasta Garwolina informuje, że przystąpiono do opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Garwolin (zwanym dalej PONE).

Dokument ten pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w mieście Garwolin (wymiana pieców węglowych na ekologiczne, termomodernizacja obiektów budowlanych).

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia załączonej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w/w prac.

Wypełnione ankiety prosimy składać w sekretariacie tutejszego Urzędu Miasta przy ul. Staszica 15 bądź przesyłać pocztą e-mail na adres: umg@garwolin.pl, w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta