Program „Korpusu Wsparcia Seniorów” – edycja na 2023 rok – diagnoza potrzeb

Urząd Miasta Garwolina, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanym w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Miasta Garwolina, przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród Seniorów w zakresie realizacji wymienionego programu w mieście Garwolin.

Z uwagi na powyższe Urząd Miasta w Garwolinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację Programu – Moduł II na rok 2023.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta Garwolina) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 20 stycznia br.

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 (Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pok. 23 ) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 25 786 42 31, 25 786 42 46 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

UWAGA !

Druk zapotrzebowania należy złożyć do Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 (Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pok. 23 ) do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

 

Pobierz: Druk zapotrzebowania Miasto Garwolin

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta