Prezentacja zbiornika przeciwpowodziowego

Zbiornik przeciwpowodziowy w Garwolinie to jedna z kluczowych inwestycji miejskich ostatnich lat. Garwolin położony jest nad rzeką Wilgą, w miejscu, do którego oprócz wód rzeki spływają wody opadowe i roztopowe z okolicznych pól. W związku z tym jest ono zagrożone powodzią i lokalnymi podtopieniami. Najbardziej dotkliwa powódź miała miejsce w marcu 2005 roku. Po tym wydarzeniu wykonano szereg inwestycji i usprawnień mających na celu zabezpieczenie miasta przed powodzią.

W dniu 4 października br. uroczyście zaprezentowano zbiornik retencyjny. Zebranych powitał Sekretarz Miasta Cezary Tudek, po czym głos zabrał Burmistrz Miasta Tadeusz Mikulski, który przybliżył etapy budowy zbiornika. 30 kwietnia 2014 r. wojewoda mazowiecki udziela pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która w dniu 16 czerwca 2014 r. stała się ostateczna z rygorem natychmiastowej realizacji. To, co zdawało się niemożliwe, stało się faktem za sprawą mieszkańców naszego miasta, którzy wykazali wielkie zrozumienie, jak również WFOŚiGW, z którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe i radnych Rady Miasta na czele z Przewodniczącym Markiem Jonczakiem, poprzez przyjęcie stosownych uchwał, a tym samym umożliwienie realizacji tej inwestycji – podkreślał.

Podczas uroczystości przecięto wstęgę przy kamieniu wydobytym z gruntu podczas prac budowlanych na zbiorniku. Na kamieniu tym umocowana została mosiężna płyta z napisem dokumentującym przedsięwzięcie budowy, z podziękowaniem dla sejmiku województwa mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Następnie zebrani podpisali akt erekcyjny, który został zatopiony w zbiorniku przez Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską i Przewodniczącego Rady Miasta Marka Jonczaka, którzy na środek akwenu wypłynęli łodzią motorową.

Zastępca Burmistrza Garwolina Marzena Świeczak zapoznała zebranych z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkowa zlokalizowaną wzdłuż rzeki Wilgi. – Zarówno istniejące, jak i nowo powstałe tereny wzdłuż rzeki Wilgi, zostały zaprojektowane i zrealizowane z myślą o mieszkańcach miasta. Tworzą ciąg spacerowo-turystyczny o długości około 4 km, który łączy wschodnią i zachodnią część miasta. To doskonała przestrzeń promująca nasze miasto i jakże ważną dla XXI wieku ideą ekologii oraz życia w bliskości z naturą.

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska gratulowała miastu inwestycji, podkreślając wytrwałość i determinację Burmistrza Miasta Tadeusza Mikulskiego w pozyskiwaniu środków na ten cel.Projektantem zbiornika była firma PROHYDROBUD z Warszawy, reprezentowana przez mgr inż. Edwarda Curyło.

Inwestycja została zrealizowana na obszarze o powierzchni 34 ha. Powierzchnia lustra wody wynosi 23 ha, długość zbiornika to ok. 750 m, szerokość – ok. 380 m, średnia głębokość ok. 2,5 m, zaś pojemność wynosi ok. 600 tys. m3.

Budowa zbiornika trwała cztery lata i podzielona była na trzy etapy Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia było wykonanie rowów opaskowych. Drugi etap robót to budowa części czaszy zbiornika, wykonanie rowu podskarpowego, komory zrzutu wody ze zbiornika oraz umocnienie starorzecza stanowiącego kanał zrzutowy. W etapie trzecim dokończona została budowa czaszy zbiornika i nasypów zawala, wybudowano ujęcie wody dla napełniania i uzupełniania zbiornika, wykonano pompownię a także wybudowano ujęcie wody powodziowej do zbiornika. Wykonawcą budowy zbiornika był Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z Sandomierza.

Realizacja inwestycji budowy zbiornika wymagała wielkich nakładów finansowych i była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto Garwolin otrzymało w latach 2016-2017 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 3 897 079 zł oraz niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 3 897 080 zł.

  • Łączna wysokość dofinansowania to kwota 7 794 159 zł.
  • Całkowity koszt budowy zbiornika (bez kosztów wykupu gruntów) wyniósł 9 303 337,38 zł.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta