Pozyskujemy środki

W latach 2015-2018 miasto Garwolin uzyskało dofinansowanie z 20 źródeł zewnętrznych m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, AVON Operations Polska Sp. z o.o., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.  Wszystkie te dofinansowanie wzbogaciły budżet miasta o kwotę 39 332 590 zł, co stanowi 2 236,59 zł na 1 mieszkańca.

Dzięki tym środkom udało się zrealizować wiele projektów skierowanych do mieszkańców miasta: dodatkowe zajęcia w szkołach, doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt specjalistyczny i naukowy, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zakup książek do bibliotek szkolnych, organizacja zajęć sportowych dla dzieci.

Fundusze zewnętrzne pozwoliły również na realizację dużych inwestycji miejskich: hali sportowej, budynku szatniowego, zbiornika retencyjnego, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, budowę dróg i chodników, zmodernizowanie parków, miejsc rekreacji i wypoczynku. Zwiększono bezpieczeństwo mieszkańców dzięki doposażeniu jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny, modernizacji przejść dla pieszych  w okolicach szkół.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz pozyskanych funduszy zewnętrznych 2015-2018.

Sporządził:
Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Tadeusz Zieliński – Kierownik Wydziału

Zobacz również

Weekend z Mikołajem

Udostępnij Ten od prezentów, ten w czerwonym ubraniu i z wielkim brzuchem, ten na którego czekają dzieci – Mikołaj w niedzielę 4 grudnia gościł w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta