Podsumowanie inwestycji drogowych w Garwolinie zrealizowanych w 2021 roku

Podsumowujemy inwestycje drogowe, które udało nam się w ciągu całego minionego 2021 roku wykonać na terenie Garwolina. Wykorzystując środki z budżetu miasta, Funduszu Dróg Samorządowych oraz pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zmodernizowaliśmy ponad 2,5 km dróg, ponad 1 km chodników oraz utworzyliśmy 79 miejsc parkingowych. Łączne nakłady na inwestycje drogowe w 2021 r. wyniosły 3 893 697,63 zł, z czego na trzy drogi udało się pozyskać środki zewnętrzne w kwocie 662 698,60 zł.

Rok 2021 to kolejny rok inwestycji drogowych w Garwolinie. Modernizacje i przebudowy ulic, chodników i parkingów – wszystko po to, by było bezpieczniej i przyjaźniej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, szczególnie dla pieszych i najmłodszych. A były to:

 • Budowa ul. Rataja, koszt: 279 502,07 zł
 • Przebudowa ul. Budzeń, koszt: 85 050,54 zł
 • Modernizacja ul. Mozarta, koszt: 152 755,52 zł
 • Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Lubelskiej na odcinku od Słowackiego w kierunku Żeromskiego, koszt: 168 384,50 zł
 • Modernizacja ul Baśniowej, koszt: 212 329,03 zł
 • Przebudowa ul. Dłużniewskiego ps. Lech, koszt : 275 725,60 zł
 • Modernizacja ulicy Asnyka, koszt: 458 842,46 zł
 • Modernizacja ul. Sławińskiej, koszt: 330 599,31 zł, w tym dofinansowanie 165 299,65 zł
 • Modernizacja ul. Bajkowej, koszt: 310 539,33 zł
 • Przebudowa ulic ks. Juszczyka i ks. Święcickiego, koszt: 880 105,25 zł, w tym dofinansowanie 497 398,95 zł
 • Remont ul. Wyszyńskiego, koszt robót 149 340,35 zł
 • Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, koszt: 264 725,60 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Budzeń, koszt: 176 594,70 zł
 • Modernizacja ul. Działyńczyków wraz z zatoką parkingową, koszt: 115 095,47 zł
 • Remont ulicy Wiejskiej (skrzyżowanie z Al. Legionów), koszt: 34 107,90 zł

Dzięki każdej z tej inwestycji tworzymy spójną infrastrukturę drogową naszego miasta. Każda droga czy chodnik to kolejny krok w kierunku dobrze skomponowanej sieci i bezpiecznej dla wszystkich uczestników ruchu. Zdaje sobie sprawę, ze potrzeb jest dużo, ale stopniowo i z sukcesem staramy się zmieniać Garwolin. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace na każdym etapie inwestycji, radnym za pracę na rzecz miasta, przedsiębiorcom za ich codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej, przyjaciołom Garwolina za dobrą współpracę i pomoc przy pozyskaniu środków zewnętrznych, pracownikom urzędu i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tak licznych zadań – podkreśla Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta