Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina za nami

W dniu 20 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta kadencji na lata 2021-2023, na którym przedstawiciele garwolińskiej młodzieży wybrali na stanowisko Przewodniczącego Jana Garwolińskiego, Wiceprzewodniczącą została Karolina Ratajczyk, a Rzecznikiem Prasowym – Julia Trzcińska.

Młodzieżowa Rada Miasta to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, którego najważniejszym celem jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta powstała w 1990 roku w Częstochowie, wkrótce podobne reprezentacje młodzieży pojawiły się w innych miastach, a w 2003 roku w Garwolinie. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta składa się ona z przedstawicieli szkół ponadpodstawowych oraz organizacji młodzieżowych wybranych przez młodzież w demokratycznych wyborach na 2-letnią kadencję.

Życzę Wam wielu ciekawych pomysłów i inicjatyw. Jesteście przyszłością naszego miasta i mam nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas prac MRM będzie owocowało również w przyszłości. Możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie – powiedziała podczas posiedzenia do młodych radnych Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Garwolin na  kadencję 2021-2023:

Jessica Wiśniewska – Okręg wyborczy nr 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Marii Konopnickiej w Garwolinie);

Maria Kwas – Okręg wyborczy nr 2 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie);

Jakub Brzozowski – Okręg wyborczy nr 3 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Janusza Korczaka w Garwolinie);

Jan Garwoliński – Okręg wyborczy nr 4 (Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie);

Adam Kopyść – Okręg wyborczy nr 4 (Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie);

Julia Trzcińska – Okręg wyborczy nr 5 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie);

Karolina Ratajczyk – Okręg wyborczy nr 5 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie);

Maja Radomyska – Okręg wyborczy nr 6 (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie);

Mateusz Parzyszek – Okręg wyborczy nr 6 (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie);

Jakub Kotlarski – Okręg wyborczy nr 7 (Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie);

Maciej Gromadzki – Okręg wyborczy nr 7 (Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie);

Małgorzata Wojdat – Okręg wyborczy nr 8 (Ruch Światło – Życie w Garwolinie).

W pierwszym posiedzeniu nowej rady udział wzięli także: Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Jaskuła, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Robert Kuźbida, Sekretarz Miasta Cezary Tudek oraz Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Beata Pasternak. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którzy opowiedzieli młodzieży o zasadach i możliwościach realizowania działań przy wsparciu i dofinansowaniu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta ma szczególny wymiar nie tylko dla młodzieży, ale również dla całej lokalnej społeczności. Praca młodzieżowych radnych przyczynia się do upowszechniania idei samorządności wśród młodych ludzi z terenu miasta, uczy młodzież świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta