Pamięci Tych, którzy odeszli…

W minionych 12 miesiącach odeszło od nas wielu bliskich nam ludzi – pozostawili po sobie ogromną pustkę w naszych sercach. Nasza społeczność lokalna również utraciła tych, którzy ją współtworzyli i swoim działaniem odcisnęli ślad w naszych sercach i w historii Garwolina. Śp. Józef Siarkiewicz, sp. Zbigniew Winiarek, śp. ks. Julian Jóźwik a także emerytowani pracownicy Urzędu Miasta: śp. Janina Buława, śp. Halina Krupop. Będzie nam ich brakować.

Śp. Józef Siarkiewicz (1926-2020)

Dla kilku pokoleń swoich wychowanków był nie tylko zwykłym nauczycielem, ale przede wszystkim tym, który w wyjątkowy sposób umiał ukierunkować postawę młodego człowieka na wartości uniwersalne. Wyróżniała Go głęboka postawa patriotyczna, miłość do Garwolina i pielęgnowanie pamięci historycznej.

Rada Miasta Garwolina uchwałą Nr LIII/302/2018 z dnia 31.01.2018 roku nadała Józefowi Siarkiewiczowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Garwolina”. Więcej: TUTAJ

Śp. Zbigniew Winiarek 1955-2020

Społecznik, przez ponad 30-lat pełnił funkcję komendanta Hufca „Orłów” Garwolin, radny, pasjonat lokalnej historii i przywracającemu pamięci żyjących losy ważnych w historii postaci. Był inicjatorem 4 tablic pamięci, nauczycielem i wychowawcą, twórcą i inicjatorem niezliczonych aktywności ogólnopolskich oraz międzynarodowych dla dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy uhonorowano tytułem “Zasłużony dla miasta Garwolina” Wandę Bekierską i 14 harcerzy konspiracyjnego Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego – Roju „Orłów” Szarych Szeregów.  Działania na rzecz edukacji i kultury kontynuuje fundacja, której był inicjatorem: Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka.

Śp. ksiądz prałat Julian Jóźwik 1941-2020

Ksiądz prałat Julian Jóźwik otrzymał święcenia kapłańskie 23 maja 1964 roku. Na początku swojej duszpasterskiej drogi przez 4 lata pracował jako wikariusz w parafiach: Rozbity Kamień, Ryki i Ostrów Lubelski. Przez ponad 30 lat pracował w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, gdzie pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin, Diecezjalnego Duszpasterza Dobroczynności, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i Ekonoma Diecezjalnego. Był też pierwszym dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej. Jako kapłan o szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, swoje doświadczenia nabyte w Caritas z powodzeniem kontynuował w naszym lokalnym środowisku, organizując pomoc dla najbardziej potrzebujących. W 2012 roku na wniosek Rady Miasta Garwolina ks. prałat został uhonorowany przez Radę Powiatu tytułem „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie działalność społeczna. Więcej: TUTAJ

Śp. Janina Buława 1951-2020

Pracowała w Urzędzie miasta Garwolina od dnia 1 kwietnia 1981 r.  Początkowo na stanowisku referenta Wydziału Planowania Budżetu i Podatków zaś od 1.08.2000 r. aż do dnia 30.08.2012 r., kiedy odeszła na emeryturę, pełniła funkcję kasjera w Urzędzie Miasta.

Śp. Halina Krupop 1931-2020

Od początku swojej drogi zawodowej związana była z urzędami lokalnymi. W Urzędzie Miasta Garwolina pracowała od 1 sierpnia 1975 r. kolejno na stanowiskach: starszy referent, kierownik referatu.

Zobacz również

W Garwolinie zawyją syreny!

Udostępnij W ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX 21″, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Na terenie Garwolina ćwiczenie ostrzegania ludności przed...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta