Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku i wzory deklaracji

Miasto Garwolin informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

Chcesz otrzymywać bezpłatne powiadomienia w formie krótkiej bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS lub email o powstałej zaległości odpowiednio z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu innych opłat windykowanych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Garwolina? Wypełnioną i podpisaną zgodę złóż w Urzędzie Miasta, ul. Staszica 15 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Garwolinie, pokoju nr 1 lub 2.

Zgoda może zostać złożona elektronicznie podpisana profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsług Interesanta – Zgody i powiadomienia.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta