Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta

Niniejszym informuję, że:

  • w dniu 31 maja 2022 r. Burmistrz Miasta Garwolina przekazała Radzie Miasta Garwolina Raport o stanie miasta Garwolina za 2021 rok, który to Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2021 roku; tym samym Burmistrz Garwolina wypełniła delegację  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.);
  • Raport o stanie miasta Garwolina za 2021 rok został opublikowany na stronie garwolin.bip.gov.pl   (https://garwolin.bip.gov.pl/raport-o-stanie-miasta-garwolinia/raport-o-stanie-miasta-garwolina-za-2021-rok.html)
  • zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy Raport o stanie miasta Garwolina za 2021 roku rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi; sesja ta zaplanowana jest na dzień 23 czerwca 2022 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15;
    Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności; nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę;
  • zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 w/w ustawy w debacie nad Raportem mieszkańcy miasta będą mogli zabierać głos; mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób; formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: garwolin.pl (https://garwolin.pl/ogloszenie-wiceprzewodniczacego-rady-miasta/) bądź osobiście w Urzędzie Miasta Garwolina; zgłoszenia będą przyjmowane w biurze obsługi Rady Miasta – w budynku Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (w poniedziałek w godz.8.00-17.00);
  • zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie miasta, tj. najpóźniej w dniu 22 czerwca 2022 r.; mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszenia; liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Garwolina

/-/ Andrzej Ostolski

 

 

 

Zobacz również

To były piękne dni! Dni Garwolina 2022

Udostępnij Tłumy wielbicieli polskiego rocka zgromadził koncert tegorocznej gwiazdy – zespołu IRA. Do tego występy lokalnych artystów, spektakle teatralne, barwy korowód i zawody sportowe. Dni...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta