OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W PUBLICZNYM ŻŁOBKU “GARWOLIŃSKA KRAINA MALUCHA” W GARWOLINIE

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 

Informujemy, że z dniem 5.11.2021 r. rusza nabór do 24. nowo utworzonych miejsc w publicznym Żłobku „Garwolińska Kraina Malucha” przy Al. Żwirki i Wigury 16 w Garwolinie. Nabór jest realizowany w związku z udziałem w projekcie pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.”. Aby złożyć wniosek w ramach w/w projektu należy zapoznać się z jego regulaminem, wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. w biurze projektu pod adresem ul. Staszica 15 08- 400 Garwolin, pok. 23.          

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik do oświadczenia

Wzór wypełnienia oświadczenia

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 24 osobom z Miasta Garwolin poprzez utworzenie 24 miejsc w Żłobku w Garwolinie do 31.08.2023 r i objęcie opieką 24 dzieci (12dz,12ch) w wieku do 3 lat.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8.Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Zobacz również

Nabór do żłobka – informacja

Udostępnij Wyniki naboru rekrutacji do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta