Ogłoszenie o naborze do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024.

Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok życia i jest mieszkańcem miasta Garwolina.

Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Rady przysługuje:

  • organizacjom osób starszych oraz podmiotom działającym rzecz osób starszych, które pisemnie desygnują po jednym przedstawicielu do składu Rady zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami,
  • grupie dwudziestu mieszkańców miasta Garwolina, którzy ukończyli 60 lat, choć nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, a zgłoszenie zostało poparte ich podpisami.

Wzór zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie wraz z niezbędnymi załącznikami pobrać można w sekretariacie Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 (w godzinach pracy Urzędu) lub ze strony internetowej miasta Garwolina (www.garwolin.pl).

Kandydatów należy zgłaszać w terminie od 10 lutego do 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie w skład Rady wchodzi do 9 osób. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających dopuszczalny skład Rady, o składzie Rady zadecyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Burmistrza.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta