Ogłoszenie

Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na hali sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 16 odbędzie się spotkanie z rodzicami/opiekunami dzieci z Ukrainy, dla których samorząd miasta tworzy oddziały przygotowawcze nauki w szkole podstawowej.

Na spotkaniu omówione zostaną sprawy związane z organizacją oddziałów przygotowawczych, kwestie związane z opieką przedszkolną, jak również przekazane zostaną informacje dotyczące nadawania numeru PESEL w Urzędzie Miasta Garwolina oraz uzyskiwania świadczeń pomocowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Prosimy rozpowszechnianie powyższej wiadomości, tak aby dotarła ona do jak największej liczby rodziców/opiekunów dzieci z Ukrainy.


Гарволінська мерія повідомляє, що 21 березня 2022 року (понеділок) о 17.00 у спортивному залі вул. Żwirki i Wigury 16, відбудеться зустріч з батьками/опікунами дітей з України, для яких місцевий уряд створює підготовчі секції до початкової школи.
На нараді обговорюватимуться питання організації підготовчих відділень, питання щодо дошкільної допомоги, а також інформація щодо присвоєння номера PESEL у Гарволинській Ратуші та отримання пільг на допомогу відповідно до Закону про допомогу громадянам України.
Просимо поширити вищезгадане повідомлення, щоб воно охопило якомога більше батьків/опікунів дітей з України.

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta