Odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina

18 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Miasto Garwolin otrzymało dotację pochodzącą ze środków budżetu samorządu Mazowsza na realizację zadania pn. „Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina”. Modernizacją objęte zostanie wymiana stolarki okiennej na parterze budynku Urzędu Miasta wzorowaną na lata powstania budynku z zachowaniem istniejących podziałów odtwarzając oryginalny wygląd przy jednoczesnym zastosowaniu zaawansowanych technologii.

Konieczne odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej powinny doprowadzić do integracji funkcjonalnej i technicznej całego budynku, a także ograniczyć koszty funkcjonowania urzędu w tym: wydatki na energię cieplną, energię elektryczną, koszty eksploatacji infrastruktury informatycznej.

Wartość całego projektu wynosi 157 330,04 zł, uzyskana dotacja stanowi
kwotę 50 000,00 zł, zaś wkład własny 107 330,04 zł.

Zobacz również

Uwaga zmiana przepisów

Udostępnij UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW Dnia 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454...

Czytaj więcej

1 Festiwal Saturator Teatralny za nami.

Udostępnij 15 spektakli, 200 artystów, wydarzenia towarzyszące: za nami 3 dni wypełnione teatrem, tańcem i pantominą. 1 Festiwal Teatralny Saturator organizowany we współpracy z Mazowieckim...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta