Od 1 lutego 2021 nowe stawki opłat za odpady komunalne

Od 1 lutego 2021 roku w Mieście Garwolin będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Dla zabudowy jednorodzinnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

31 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

29 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku skorzystania przez właścicieli nieruchomości ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

62 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Dla zabudowy wielorodzinnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

27 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

54 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat- mieszkańcy pdf

 

Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie posiadających terenu do usytuowania pojemnika na odpady, w tym nieruchomości znajdujących się w budynkach wielolokalowych wysokość opłaty stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu dla części nieruchomości na której jest prowadzona działalność oraz stawki opłaty wynoszącej 1,45 zł za m2.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wysokość opłaty stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu dla części nieruchomości na której jest prowadzona działalność oraz stawki opłaty wynoszącej 2,90 zł za m2.

Uchwała w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat

 

Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 marca 2021 roku z okresem obowiązywania od dnia 1 lutego 2021 roku.  Deklarację należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Garwolina, ulica Staszica 15, 08-400 Garwolin, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zobacz również

Weekend z Mikołajem

Udostępnij Ten od prezentów, ten w czerwonym ubraniu i z wielkim brzuchem, ten na którego czekają dzieci – Mikołaj w niedzielę 4 grudnia gościł w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta