Od 1 grudnia utrudnienia w związku z rewitalizacją Skweru Solidarności

W najbliższych miesiącach skwer w centrum miasta stanie się placem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego inwestycją, w związku z czym od 1 grudnia tego roku planuje ogrodzić Skwer Solidarności.

W czasie trwania inwestycji skwer będzie niedostępny dla mieszkańców. Możliwe będą także utrudnienia w parkowaniu i ruchu drogowym wokół parku. Prosimy o stosowanie się do oznakowania, w szczególności zakazu wstępu na teren budowy.

Wykonawcą inwestycji jest firma „Tech-Budowa Tomasz Piwoński”. Inwestycja „Rewitalizacja Skweru Solidarności” będzie realizowana w perspektywie trzyletniej. W terminie do końca marca 2023 roku firma ma zakończyć roboty. Wizualizacja oraz opis inwestycji przedstawione zostały tutaj https://garwolin.pl/wykonawca-skweru-solidarnosci-w-garwolinie-wyloniony/.

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość.

Teren skweru przeznaczony pod rewitalizację to obszar ok. 3000 m ² pod opieką konserwatora zabytków. Skwer znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, jako układ urbanistyczny z okresu pomiędzy XV a XX wiekiem. Jest miejscem reprezentacyjnym oraz przestrzenią publiczną skupiającą życie mieszkańców. Istotnym założeniem przy opracowywaniu projektu było utrzymanie istniejącej zieleni. Skwer stanowi serce naszego miasta i jest też jego płucami. Nie chcieliśmy stracić drzew, które rosły przez lata. Oczywiście część z nich zakwalifikowano do wycinki ze względu na swój stan. Są to drzewa np. spróchniałe, z grzybem, ewentualnie kolidują z ciągiem komunikacyjnym. Jest ich niewielka ilość. Jesteśmy już po uzgodnieniach w tej kwestii z konserwatorem zabytków. W planach są także m.in. nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz wieloletnich bylin okrywowych, podświetlana fontanna, przebudowa oświetlenia, montaż elementów małej architektury, uniwersalny budynek usługowy, wymienione zostaną wszystkie nawierzchnie. Otworzy się też przestrzeń na różnego rodzaju imprezy kulturalne. Częścią skweru będzie szeroki ciąg pieszo-jezdny, który utworzy deptak z osią widokowa na kościół – informuje Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina.

 

 

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta