Obszar zagrożony wścieklizną – powiat garwoliński

W związku z wystąpieniem w powiecie garwolińskim ogniska wścieklizny zwierząt Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 12 z dnia 27.04.2021r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i czujności. W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, który oceni, czy podejrzenie jest zasadne.

W związku z powyższym zgodnie z rozporządzeniem na obszarze zagrożonym:

  • zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
  • zakazuje się organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • nakazuje się trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • nakazuje się pozostawianie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Pobierz: ROZPORZĄDZENIE NR12 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym wścieklizną.

Wścieklizna to bardzo groźna, prawie zawsze śmiertelna choroba zakaźna, więc bądźmy ostrożni i unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami np. lisami, nietoperzami, wiewiórkami czy jeżami.  Apelujemy o zastosowanie się do zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną.

Nie zapominajmy również o bezpieczeństwie naszych zwierząt, które są narażone na zakażenie. Przede wszystkim pamiętajmy o obowiązku zaszczepienia wszystkich psów powyżej 3 miesiąca życia szczepionką przeciw wściekliźnie.

Więcej na ten temat tutaj https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/uwaga-wscieklizna-na-mazowszu .

Fot. www.gov.pl

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta