Przebudowa kolejnych ulic w Garwolinie z dofinansowaniem

W zeszłorocznym naborze wnioskowaliśmy o dofinansowanie na przebudowę ulicy Zacisze. Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku dzięki wsparciu finansowemu z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ogłoszono wyniki naboru. Remont przejdzie także ulica Jana Pawła II w Garwolinie.

Miejska ulica Zacisze z 60% dofinansowaniem

Miasto Garwolin na remont odcinka ul. Zacisze od ulicy Jagodzińskiej do ulicy Budzeń, otrzyma dofinansowanie w wysokości 346 180,66 zł, całkowity koszt zadania to według kosztorysu kwota 576 967,77 zł, wkład własny miasta w wysokości 230 787,11 zł. Długość remontowanej drogi 0,315 km.

Droga po przebudowie będzie posiadać jezdnię o nawierzchni bitumicznej i jednostronny chodnik z lewej strony. Inwestycja obejmuje także wykonanie elementów odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego. Po stronie prawej wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego. Zjazdy do posesji po obu stronach zaprojektowano z kostki brukowej.

Powiatowa ulica Jana Pawła II z 70 % dofinansowaniem

O dofinansowanie na remont ulicy wnioskował Powiat Garwoliński. Wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1371W tj. ul. Jana Pawła II w Garwolinie to 6 796 909,00 zł w tym kwota dofinansowania to 4 757 836,30 czyli 70%. Długość remontowanej drogi 0,542 km. W szczególności w imieniu mieszkańców dziękujemy za współpracę i pozytywne rozpatrzenie potrzeb samorządu miasta.

Przebudowa ulic m.in. zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu samochodowym oraz pieszym, umożliwiając dogodną komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej bezpośrednio położonych w ich sąsiedztwie.

Dziękuję za zaangażowanie Henrykowi Kowalczykowi – wicepremierowi, Marii Koc – senator RP, Konstantemu Radziwiłłowi – wojewodzie mazowieckiemu oraz wszystkim, którzy dorzucili swoją cegiełkę współpracy. Razem budujemy Garwolin – podsumowuje burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak.

Jednocześnie informujemy, że procedura związana z przygotowaniem zamówienia publicznego na wybór wykonawcy oraz realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji.

Fot. Ul. Zacisze w Garwolinie, UM Garwolin

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta