Modernizacja dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu z promesą wstępną

Wniosek Miasta Garwolin na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie miasta w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład został oceniony pozytywnie. 17 listopada 2021 roku Miasto otrzymało wstępną promesę na realizację zadania.

25 października w wyniku rozstrzygniętej 1 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miastu Garwolin przyznano dofinansowanie w wysokości 7 090 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład został złożony przez Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 12 sierpnia 2021 roku. Inwestycja pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” obejmie wykonanie robót budowlanych w Garwolinie na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej. Przewidywana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniesie: 7 470 000,00 zł, w tym kwota wnioskowanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego Miasta Garwolin wynosi 380 000,00 zł (procentowy udział własny wnioskodawcy – 5,09%).

Zakres wykonywanych robót budowlanych na ww. ulicach miasta Garwolin obejmuje wykonanie podbudowy i nowej konstrukcji lub modernizację istniejącej nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia korpusu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia ulicznego. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto. O szczegółach inwestycji będziemy Państwa informować.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta