“Młodzi dla Garwolina. Garwolin dla Młodych” ze wsparciem Mazowsza

– Aby tworzyć miasto dla młodych ludzi trzeba najpierw dokładnie poznać oczekiwania współczesnej młodzieży – podkreśla burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. Temu właśnie ma służyć projekt “Młodzi dla Garwolina. Garwolin dla Młodych”, który otrzymał dofinansowanie z Samorządu Mazowsza i Samorządu Garwolina.

25 sierpnia 2022 r. w Mrozach burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie Młodzieżowej Rady Miasta w Garwolinie. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Małgorzata Wojdat oraz Antoni Garwoliński – przewodniczący rady.

„Mazowsze dla młodzieży” to nowy program wsparcia samorządu województwa. Jego celem jest dofinansowanie działań młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz dzielnic m.st. Warszawy. Wsparcie z Mazowsza w kwocie 22 500,00 zł trafi dla młodzieży z Garwolina na realizację projektu: Wzrost aktywizacji społecznej młodzieży na Mazowszu i wsparcie działań Młodzieżowej Rady Miasta w Garwolinie poprzez organizację i realizację zadania pn. „Młodzi dla Garwolina. Garwolin dla Młodych”. Pomoc przekazana z Samorządu Mazowsza oraz  2 500,00 zł z miejskiej kasy pozwoli zrealizować ciekawą inicjatywę.

– Cieszy fakt, że przy planowaniu zadania młodzieżowi radni wyraźnie określili oczekiwania i obszary funkcjonowania miasta, które mają dla nich szczególne znaczenie. Szeroko rozumiana przestrzeń publiczna oraz ekologia będą priorytetami w realizacji młodzieżowych inicjatyw, na które otrzymaliśmy 22 500,00 zł z Samorządu Mazowsza. Za wspieranie aktywności społecznej młodych ludzi serdecznie dziękujemy Janinie Ewie Orzełowskiej oraz Elżbiecie Lanc  – dodaje burmistrz.

Młodzież dzięki przeprowadzonym działaniom chce zwrócić uwagę reszty społeczeństwa na problemy związane m.in. z ochroną środowiska,  wyglądem i estetyką najbliższego otoczenia, porządkiem przestrzennym w mieście, wpływie miejskiej przestrzeni na zdrowie i samopoczucie wszystkich mieszkańców. Hasło projektu „Młodzi dla Garwolina. Garwolin dla Młodych.” spaja w sobie wiele atrakcyjnych i przydatnych społecznie korzyści i podkreśla udział młodych w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich uczestników, atmosfery miasta zdrowego, przesiąkniętego inicjatywą obywatelską, miasta otwartego na potrzeby wszystkich grup wiekowych, niewykluczającego, miasta z klimatem.

Aktywność społeczną młodych ludzi należy traktować jako inwestycję w przyszłość. Kapitał społeczny, jaki powstaje przy uczestniczeniu w różnych formach partycypacji społecznej może być później z powodzeniem wykorzystany w aktywności zawodowej młodych ludzi oraz różnych obszarach rozwoju miasta np. do zakładania firm lub rozwoju aktywności kulturalnej. Miasto powinno być przede wszystkim animatorem uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i społecznym, wspierając inicjatywy młodzieżowe na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju społecznego oraz korzystając z dostosowanych do młodzieżowych kodów kulturowych i stylu życia metod ich angażowania. Taki system rozwija i wykorzystuje potencjał młodych ludzi oraz ich dowartościowuje. I temu wszystkiemu służy realizacja niniejszego zadania.

W ramach projektu o wartości 25 000,00 zł, którego pomysły realizacji zostały opracowane w znacznej mierze przez Młodzieżową Radę Miasta Garwolina przy współpracy z Wydziałem Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, odbędą się m.in. kampanie społeczne, warsztaty edukacyjne, współpraca międzypokoleniowa, działania związane z promocją ochrony środowiska i wiele innych. Szczegóły wkrótce.

Zadanie pn. Wzrost aktywizacji społecznej młodzieży na Mazowszu i wsparcie działań Młodzieżowej Rady Miasta w Garwolinie poprzez organizację i realizację zadania pn. „Młodzi dla Garwolina. Garwolin dla Młodych” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

___________________________________________________________________________

Młodzieżowa Rada Miasta to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, którego najważniejszym celem jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada Miasta w Garwolinie powstała w 2003 roku. Zgodnie ze statutem składa się ona z przedstawicieli szkół ponadpodstawowych oraz organizacji młodzieżowych wybranych przez młodzież w demokratycznych wyborach na dwuletnią kadencję.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta