Lekcja bliżej gwiazd

 

Czy lekcja fizyki może być jeszcze ciekawsza? A jakże! 2 kwietnia  br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Garwolinie zgłębiali tajemnice promieniowania i poznawali gwiazdy. Wycieczka do muzeum i planetarium została zorganizowana w ramach projektu „Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie zwiedzili muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie i uczestniczyli w wkładzie poświęconym życiu oraz pracy naukowej noblistki. Wizyta w muzeum była także okazją do zapoznania się ze zjawiskiem promieniotwórczości, rodzajami promieniowania i ich wpływem na organizmy żywe. Planetarium było kolejnym punktem programu: tam uczniowie zwiedzali wystawę stałą oraz uczestniczyli w pokazie poświęconym gwiazdozbiorom a także nauczyli się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne konstelacje gwiazd na niebie (Gwiazdę Północną, Wielką Niedźwiedzicę, gwiazdozbiór Lwa, Panny). Na koniec obejrzeli film, który przybliżył prędkości panujące w kosmosie.

Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań naukowych oraz pogłębienie wiedzy uczniów z przedmiotów przyrodniczych.

Projekt „Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 933 552,00 złotych
Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 886 874,40 złotych z czego ze środków europejskich w kwocie 746 841,60 złotych oraz z budżetu państwa w kwocie 140 032,80 złotych.
Wkład własny wynosi 46 677,60 złotych.

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród 482 uczniów szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Miasta Garwolin, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy.

materiały prasowe, opracowanie: UM Garwolin, zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

 

Zobacz również

Spotkanie promujące książkę

Udostępnij 27 stycznia o godz. 18.00 w Czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Przedwojenny Garwolin z albumów mieszkańców” wydanej przez Miasto...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta