Ks. prałat Bogdan Jacek Krawczyk – Honorowy Obywatel Miasta Garwolina

Ks. prałat Bogdan Jacek Krawczyk urodził się 29.07.1953r. w Łaskarzewie, powiat garwoliński. 24 czerwca 1980 roku otrzymał święcenie kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji ks. biskupa Jana Mazura. W roku 1991 objął obowiązki proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie i pełnił je aż do ukończenia budowy nowej świątyni, tj. do sierpnia 2003r. W sierpniu 2003r. został powołany na proboszcza parafii katedralnej w Siedlcach. Ks. prałat Bogdan Jacek Krawczyk w bardzo krótkim okresie czasu potrafił zorganizować wspólnotę parafialną, na czele której podjął wyzwanie budowy kaplicy, a następnie świątyni. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz wielkim umiejętnościom organizacyjnym bardzo szybko zmieniło się otoczenie parafii. Tworzyła się szybko wspólnota parafialna o wymiarze ludzkim i duchowym. Mieszkańcy Garwolina przeżyć mogli radosne chwile poświęcenia kamienia węgielnego z udziałem Jego Ekscelencji ks. biskupa Henryka Tomasika oraz konsekracji kościoła z udziałem Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. O wspaniałej świątyni informowany był Ojciec Święty Jan Paweł II. Budowa nowej pięknej świątyni zmieniła zarówno wizerunek krajobrazowy tej części Garwolina, jak też wzmocniła duchowo nowo powstałą wspólnotę parafialną. Ksiądz Bogdan Krawczyk rozpoczął prace budowlane w okresie kryzysu, wydawałoby się ponad siły wspólnoty. Odchodząc pozostawił wielkie dzieło dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jego pracę doceniły władze kościelne, nadając księdzu Krawczykowi tytuł kanonika, a następnie prałata.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Garwolina został nadany Uchwałą Nr XV/91/2003 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 grudnia 2003r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta